iknow
白河蓮花季
白河蓮花季

 

「節能減碳蓮鄉新風情健走活動」活動訊息
白河區公所原訂6月3日舉辦之「節能減碳蓮鄉新風情健走活動」,現因受豪大雨影響,故將延至6月11日舉行,造成不便,敬請見諒。健走路線圖


活動DM

活動簡章

活動簡章2

活動簡章3
                                             
 


 

臺南白河蓮花季